IT PK - aktualności dla studentów https://it.pk.edu.pl IT PK - aktualności dla studentów pl fmi@pk.edu.pl Aktualności dla studentów RSS 2.0 generation class https://it.pk.edu.pl/rss Case study online z firmą TSMC IT Aktualizacja: 2022-05-19 14:07:39 2022-05-19 14:07:39 Kolejna edycja Java Academy Aktualizacja: 2022-05-17 12:26:46 2022-05-17 12:26:46 Zaprogramuj swoją karierę! Aktualizacja: 2022-04-04 20:22:20 2022-04-04 20:22:20 Grupy dyskusyjne MS Teams Aktualizacja: 2022-02-23 14:47:30 2022-02-23 14:47:30 AutAcad2022 Aktualizacja: 2022-01-13 17:01:47 2022-01-13 17:01:47 IGF2021 Aktualizacja: 2021-11-18 21:14:59 2021-11-18 21:14:59 IAESTE PK Aktualizacja: 2021-11-09 12:57:17 2021-11-09 12:57:17 Student Development Plan Aktualizacja: 2021-10-19 10:51:12 2021-10-19 10:51:12 Huawei Seeds for the Future Aktualizacja: 2021-10-05 18:10:10 2021-10-05 18:10:10 Nowi studenci Aktualizacja: 2021-07-14 20:00:48 2021-07-14 20:00:48 Konkurs "portale społecznościowe a demokracja" Aktualizacja: 2021-05-14 23:27:31 2021-05-14 23:27:31 Moto Skill Up Academy Aktualizacja: 2021-04-20 15:54:45 2021-04-20 15:54:45 Rekrutacja - Nokia Kraków Aktualizacja: 2021-04-02 11:43:57 2021-04-02 11:43:57 Rekrutacja na stanowisko inżyniera FPGA - Nokia Kraków Aktualizacja: 2021-02-08 18:21:04 2021-02-08 18:21:04 Projekt Power Informacja dla studentów Aktualizacja: 2019-09-21 13:00:22 2019-09-21 13:00:22