Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

AKTUALNOŚCI


Erasmus RSS Feeds

WYJAZDY w ramach PROGRAMU ERASMUS+

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji wyjazdu na studia częściowe (w tym listą uczelni partnerskich) i praktyki na stronach Programu Erasmus+ PK.

Zasady rekrutacji na WIiT: Rekrutacja na wyjazd (studia częściowe, praktyka) w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest na początku semestru letniego (zwykle koniec lutego i początek marca) roku akademickiego poprzedzającego rok wymiany. Szczegółowy terminarz rekrutacji jest ogłaszany przez Koordynatora Wydziałowego na stronie IT i w zespołach kierunkowych na Teams.

Kryteria kwalifikacji: Studenci na wyjazd kwalifikowani są na podstawie rankingu, uzyskanego w wyniku przyznanych punktów. Punkty przyznawane są za: 
- średnia ocen: x, liczba punktów: x
- kompetencje językowe
     egzamin (SPNJO) - ocena: x, liczba punktów: x
     egzamin (poziom C) - ocena: x, liczba punktów: x+0,5
     certyfikat (poziom B2)- ocena: x, liczba punktów: x+0,5
     certyfikat (poziom C) - ocena: x, liczba punktów: x+1
- dodatkowe osiągnięcia (uczestnictwo w kołach naukowych, samorządzie studentów, wolontariacie, ESN): maksymalnie: 1
W sumie: 12 punktów

Ogłoszenie wyników: Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzje o kwalifikacji na wyjazdy, sporządza protokół i listę rankingową w oparciu o uzyskane przez studentów punkty do 3 dni roboczych po zakończeniu okresu zgłoszeń. O liczbie zdobytych punktów i miejscu na liście rankingowej studenci informowani są drogą mailową.

Procedura odwoławcza: Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

OFFER OF COURSES

Welcome at FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND TELECOMMUNICATIONS

INCOMING STUDENTS

Schedule for winter semester (4 October 2021) 

Courses available in winter 2021/22:

1.      Parallel and Distributed Programming

2.           Elements of Artificial Intelligence

3.           Introduction to Databases

4.           Software Engineering

5.           Cryptography

6.           Data Mining with R

7.           Neural Networks

8.           Objected oriented programming

9.           Number Theory

Classrooms 135, 142, 143, 151 are located in the Institute of Informatics (building 10 on map2, first floor) 
Classroom 131 is located in the Institute of Telecomunications (building 11, Huston, on map 2, first floor)
Classroom 123 is located in the Institute of Economy (buliding 7 on map 2, second floor)
Classroom N is located in the building of Faculty of Architecture, next to the Dean's Office (building 6 on map 2, first floor)
Classroom F020, F112   is located in Podchorązych Campus  (building 2 on map 1)

Erasmus coordinator office:
Department of Mathematics
room 311/10 (building 2 on map2, 3rd floor)

Dean's Office (Dziekanat) is located in the building of Faculty of Architecture and Faculty of Computer Science and Telecomunication (building 6 on map1), first floor, on the left-hand-side from the stairs

 

Erasmus main office - map 2, building no. 1

NTERNATIONAL RELATIONS OFFICE - map 2,building no.10 (building of the Faculty of Chemical Engineering and Technology (entrance from 44 Szlak Street)

Maps:
map1: download
map2: 
download

Studenci WIiT

Sekcja Erasmus Student Network Politechnika Krakowska, należąca do największej organizacji studenckiej w Europie, rekrutuje

 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska