Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

AKTUALNOŚCI


Erasmus RSS Feeds

INCOMING STUDENTS

Schedule for spring semester (18 February 2023) 

Students are welcome to the organization meeting will take place on the 27th of February 2023, Monday, at 11 a.m. in room S1, which is located in GIL Galery (you can find info how to find it below)
Courses available in spring 2022/23:

1.           High Performance Computing

2.           C++ Programming

3.           Processing of Big Data using Apache Spark

4.           Mobile Technologies and Programming

5.           Matlab 

6.           Python Programming

7.           Natural Language Processing

8.           Theoretical Foundations of Computer Science

9.           Probability and Statistics

10.         Numerical Analysis
Classrooms 135, 136, 142, 143, 151 are located in the Institute of Informatics (building 10 on map2, first floor) 
Classroom 131 is located in the Institute of Telecomunications (building 11, Huston, on map 2, first floor)
Classroom 114 GIL is located in Galery GIL (building 4 on map2, second floor)


Erasmus coordinator office:
Department of Mathematics
room 311/10 (building 2 on map2, 3rd floor)
The best way to contact coordinator dr Margareta Wiciak is Teams. You can also use e-mail: erasmusfmi@pk.edu.pl

Dean's Office (Dziekanat) is located in the building of Faculty of Architecture and Faculty of Computer Science and Telecomunication (building 6 on map1), first floor, on the left-hand-side from the stairs

Erasmus main office - GIL Galery, room 208, second floor, map 2, building no. 4,

NTERNATIONAL RELATIONS OFFICE - GIL Galery, room 207, second floor, map 2,building no. 4

Maps:
map1: download
map2: 
download
REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2023/24
Zapraszamy na wyjazdy na studia zagraniczne i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24. Zainteresowani Studenci proszeni są o dostarczenie odpowiedniego zgłoszenia wraz z załącznikami do Pełnomocnika Dziekana WIiT ds. Programu Erasmus
do dnia 2.03.2023r.
dr Margareta Wiciak, Katedra Matematyki Stosowanej, pokój 311/10
Przy tworzeniu listy rankingowej będzie brana pod uwagę średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów, posiadane certyfikaty językowe oraz wynik egzaminu z wybranego języka obcego. W razie pytań, wątpliwości zapraszam na kontaktu najlepiej czacie w Teams
 
 
Więcej informacji na stronie http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/

Zgłoszenie na wyjazd w ramach programu Erasmus na Wydziale Informatyki i Teleinformatyki w roku akademickim 2023/2024 - pobierz
Podanie o uczestnictwo w praktykach w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/24 - pobierz

Rekrutacja 2023/24
Zapraszam Studentki i Studentów naszego Wydziału
zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus + w przyszłym roku akademickim na spotkanie informacyjne w najbliższy piątek, 20.01.2023 o godz. 18, Teams, link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2dc84e158bd244adb2d548662a975fb7%40thread.tacv2/1673779587046?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%2289c62677-4bcc-4300-9add-fe15097fdba4%22%7d
Więcej informacji wkrótce

WYJAZDY w ramach PROGRAMU ERASMUS+

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji wyjazdu na studia częściowe (w tym listą uczelni partnerskich) i praktyki na stronach Programu Erasmus+ PK.

Zasady rekrutacji na WIiT: Rekrutacja na wyjazd (studia częściowe, praktyka) w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest na początku semestru letniego (zwykle koniec lutego i początek marca) roku akademickiego poprzedzającego rok wymiany. Szczegółowy terminarz rekrutacji jest ogłaszany przez Koordynatora Wydziałowego na stronie IT i w zespołach kierunkowych na Teams.

Kryteria kwalifikacji: Studenci na wyjazd kwalifikowani są na podstawie rankingu, uzyskanego w wyniku przyznanych punktów. Punkty przyznawane są za: 
- średnia ocen: x, liczba punktów: x
- kompetencje językowe
     egzamin (SPNJO) - ocena: x, liczba punktów: x
     egzamin (poziom C) - ocena: x, liczba punktów: x+0,5
     certyfikat (poziom B2)- ocena: x, liczba punktów: x+0,5
     certyfikat (poziom C) - ocena: x, liczba punktów: x+1
- dodatkowe osiągnięcia (uczestnictwo w kołach naukowych, samorządzie studentów, wolontariacie, ESN): maksymalnie: 1
W sumie: 12 punktów

Ogłoszenie wyników: Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzje o kwalifikacji na wyjazdy, sporządza protokół i listę rankingową w oparciu o uzyskane przez studentów punkty do 3 dni roboczych po zakończeniu okresu zgłoszeń. O liczbie zdobytych punktów i miejscu na liście rankingowej studenci informowani są drogą mailową.

Procedura odwoławcza: Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

OFFER OF COURSES

Welcome at FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND TELECOMMUNICATIONS

Studenci WIiT

Sekcja Erasmus Student Network Politechnika Krakowska, należąca do największej organizacji studenckiej w Europie, rekrutuje

AKTUALIZACJE


OGŁOSZENIA

Miło nam poinformować, że zgodnie z decyzją MEiN Politechnika Krakowska uzyskała
kategorię A
w dyscyplinie
informatyka techniczna i telekomunikacja.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!
[Daniel Grzonka, 2023-01-29 00:00]
We encourage you to cooperate with our Faculty in the educational, research and organizational fields. You can find full information about our offer and profile on our website: https://faculty.it.pk.edu.pl/

We are looking forward to cooperating with you! 
[Daniel Grzonka, 2022-12-14 18:07]

UWAGA!

Dear Foreign Students (ERASMUS,exchange etc.)!
For your own comfort please contact us via email. It’ll be easier to help you that way! Here are all email addresses: link

[Mieczysław Mucha, 2018-08-25 08:03]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska