Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

AKTUALNOŚCI


Erasmus RSS Feeds

INCOMING STUDENTS

Schedule for winter semester (28 September 2022) 

Courses available in winter 2022/23:

1. Parallel and Distributed Programming

2. Elements of Artificial Intelligence

3. Introduction to Databases

4. Software Engineering

5. Cryptography

6. Data Mining with R

7. Neural Networks

Classrooms 135, 136, 142, 143, 151 are located in the Institute of Informatics (building 10 on map2, first floor) 
Classroom 131 is located in the Institute of Telecomunications (building 11, Huston, on map 2, first floor)
Classroom 114 GIL is located in Galery GIL (building 4 on map2, second floor)


Erasmus coordinator office:
Department of Mathematics
room 311/10 (building 2 on map2, 3rd floor)
The best way to contact coordinator dr Margareta Wiciak is Teams. You can also use e-mail: erasmusfmi@pk.edu.pl

Dean's Office (Dziekanat) is located in the building of Faculty of Architecture and Faculty of Computer Science and Telecomunication (building 6 on map1), first floor, on the left-hand-side from the stairs

Erasmus main office - GIL Galery, room 208, second floor, map 2, building no. 4,

NTERNATIONAL RELATIONS OFFICE - GIL Galery, room 207, second floor, map 2,building no. 4

Maps:
map1: download
map2: 
download
REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2022/23
Zapraszamy na wyjazdy na studia zagraniczne i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23. Zainteresowani Studenci proszeni są o dostarczenie odpowiedniego zgłoszenia wraz z załącznikami do Pełnomocnika Dziekana WIiT ds. Programu Erasmus
do dnia 28.02.2022r.
dr Margareta Wiciak, Katedra Matematyki Stosowanej, pokój 311/10
Przy tworzeniu listy rankingowej będzie brana pod uwagę średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów, posiadane certyfikaty językowe oraz wynik egzaminu z wybranego języka obcego. W razie pytań, wątpliwości zapraszam na kontaktu najlepiej czacie w Teams
 
 
Więcej informacji na stronie http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/

Zgłoszenie na wyjazd w ramach programu Erasmus na Wydziale Informatyki i Teleinformatyki w roku akademickim 2021/2022 - pobierz
Podanie o uczestnictwo w praktykach w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/23 - pobierz

WYJAZDY w ramach PROGRAMU ERASMUS+

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi organizacji wyjazdu na studia częściowe (w tym listą uczelni partnerskich) i praktyki na stronach Programu Erasmus+ PK.

Zasady rekrutacji na WIiT: Rekrutacja na wyjazd (studia częściowe, praktyka) w ramach Programu Erasmus+ przeprowadzana jest na początku semestru letniego (zwykle koniec lutego i początek marca) roku akademickiego poprzedzającego rok wymiany. Szczegółowy terminarz rekrutacji jest ogłaszany przez Koordynatora Wydziałowego na stronie IT i w zespołach kierunkowych na Teams.

Kryteria kwalifikacji: Studenci na wyjazd kwalifikowani są na podstawie rankingu, uzyskanego w wyniku przyznanych punktów. Punkty przyznawane są za: 
- średnia ocen: x, liczba punktów: x
- kompetencje językowe
     egzamin (SPNJO) - ocena: x, liczba punktów: x
     egzamin (poziom C) - ocena: x, liczba punktów: x+0,5
     certyfikat (poziom B2)- ocena: x, liczba punktów: x+0,5
     certyfikat (poziom C) - ocena: x, liczba punktów: x+1
- dodatkowe osiągnięcia (uczestnictwo w kołach naukowych, samorządzie studentów, wolontariacie, ESN): maksymalnie: 1
W sumie: 12 punktów

Ogłoszenie wyników: Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzje o kwalifikacji na wyjazdy, sporządza protokół i listę rankingową w oparciu o uzyskane przez studentów punkty do 3 dni roboczych po zakończeniu okresu zgłoszeń. O liczbie zdobytych punktów i miejscu na liście rankingowej studenci informowani są drogą mailową.

Procedura odwoławcza: Każdemu studentowi biorącemu udział w procedurze kwalifikacyjnej przysługuje prawo do odwołania się oraz zgłaszania uwag i nieprawidłowości w terminie do 5 dni roboczych po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Zgłoszenia muszą być kierowane na piśmie do Prodziekana ds. Studenckich. Rozpatrzenie podań następuje na bieżąco i w trybie pilnym. Postanowienie Prodziekana jest ostateczne.

OFFER OF COURSES

Welcome at FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND TELECOMMUNICATIONS

Studenci WIiT

Sekcja Erasmus Student Network Politechnika Krakowska, należąca do największej organizacji studenckiej w Europie, rekrutuje

AKTUALIZACJE


OGŁOSZENIA

UWAGA!

Dear Foreign Students (ERASMUS,exchange etc.)!
For your own comfort please contact us via email. It’ll be easier to help you that way! Here are all email addresses: link

[Mieczysław Mucha, 2018-08-25 08:03]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska