Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Internet Governance Forum 2021
W dniach 6-10 grudnia, w Katowicach, odbędzie się Internet Governance Forum (IGF, Światowy Szczyt Cyfrowy) pod patronatem ONZ. Konferencja ta odbywa się od 16 lat - w tym roku, po raz pierwszy w historii, jej gospodarzem będzie Polska. Jest to wydarzenie, w trakcie którego o zarządzaniu internetem debatują przedstawiciele rządów, sektora prywatnego, nauki, organizacji społecznych i technicznych. Wstęp na IGF jest jednak otwarty - co oznacza, że każdy zainteresowany może wziąć w nim udział i włączyć się do dyskusji na takich samych prawach, co pozostałe podmioty.

Jako przedstawiciele Youth Internet Governance Forum Polska, jesteśmy zaangażowani we współorganizację Szczytu Cyfrowego, w tym, w szczególności, jego części skierowanej do młodych ludzi między 18 a 35 rokiem życia. Jeżeli jesteś zainteresowana/y tym, w jaki sposób aktywnie wziąć udział w nadchodzącym wydarzeniu, zachęcamy do lektury poniższych informacji.

 Youth Internet Governance Forum Poland pod patronatem NASK

Strona: https://yigf.nask.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/YIGFPoland

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yigfpoland

Nasza organizacja to otwarte forum wymiany doświadczeń i poglądów na temat zarządzania internetem na arenie krajowej i międzynarodowej, które działa przy ONZ. Otaczający nas świat zmienia się dynamicznie, czasem podążając w nieprzewidzianym wcześniej kierunku, dlatego uważamy, że warto rozważać wpływ internetu w szerszej niż dotychczas perspektywie, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu wybieramy Zielony Internet jako jeden z głównych obszarów naszych działań. Wierzymy, że młodzi ludzie są ważnymi interesariuszami w dialogu na temat tego, jak skutecznie działać na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu internetem.

Przyłącz się do nas!

Obecnie, naszym głównym obszarem działalności jest Projekt Youth Summit, o którym więcej informacji możecie znaleźć poniżej. W związku z jego rozwojem, potrzebujemy wsparcia - w szczególności w obszarze jego promocji, nawiązywania współpracy merytorycznej, marketingowej i komercyjnej oraz wyznaczania nowych kierunków działania. Jeżeli więc chciałabyś/chciałbyś włączyć się w tworzenie wartościowej inicjatywy społecznej w zakresie nowych technologii - zapraszamy! Istnieje możliwość wystawienia przez nas certyfikatu o uczestnictwie. O tym, jak się do nas zgłosić, znajdziesz informacje na samym końcu tego komunikatu.

Project Youth Summit i Youth Summit Working Session

Facebook: https://www.facebook.com/projectyouthsummit

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/project-youth-summit

Twitter: https://twitter.com/YouthSummit2021

Instagram: https://www.instagram.com/projectyouthsummit/

Jednym z największych wydarzeń dla młodych ludzi w ramach IGF jest Youth Summit, który odbędzie się 6 grudnia w godz. 16.00-18.30 CET. W tym roku nasza organizacja włożyła naprawdę mnóstwo pracy w jego przygotowanie, dlatego wierzymy, że będzie to wyjątkowe wydarzenie!

Przede wszystkim, w naszych działaniach postawiliśmy na podejście praktyczne - postawiliśmy więc sobie pytanie ,,W jaki sposób młodzi ludzie mogą rzeczywiście włączyć się w tzw. policy-making?”. Innymi słowy - jak sprawić, żeby tegoroczny Youth Summit nie tylko służył jako forum wymiany pomysłów młodych ludzi, ale także żeby stał się platformą, która pomoże na dotarcie z tymi pomysłami do ludzi i organizacji, którzy mogliby pomóc wdrożyć je w życie.

Stąd narodził się nasz ProjectYouth Summit, tworzony w partnerstwie z dwiema innymi, dużymi organizacjami młodzieżowymi - Youth Observatory (działająca w ramach Internet Society) i Youth Coalition on Internet Governance. Ponadto, w zakresie promowania wydarzenia i efektów naszej pracy, wspiera nas organizacja Friends For Leadership, zrzeszająca młodych ludzi z całego świata oraz Women in AI, której celem jest promowanie entuzjastek sztucznej inteligencji na światową skalę.

Ideą projektu jest przygotowywanie młodych ludzi do Youth Summitu poprzez wyposażenie ich w umiejętności z zakresu policy-makingu. Dlatego hasło Projektu brzmi (za piosenką Elvisa Presley’a) “Less conversation, more action”.

Aktualnie w projekcie bierze udział 81 osób, podzielonych pomiędzy dedykowane grupy robocze. Uczestnicy, pochodzący z całego świata, reprezentują różne grupy takie jak administracja rządowa, sektor prywatny, społeczeństwo informacyjne i społeczność techniczna. Ich głównym zadaniem jest stworzenie Points of Action, propozycji rozwiązań określonych problemów, które uczestnicy dostrzegają w poszczególnych obszarach związanych z zarządzaniem internetem. Co jednak istotne, są to postulaty skierowane do konkretnych podmiotów (rządów, poza - i rządowych organizacji, sektora prywatnego), których przedstawiciele będą obecni na IGF Chcemy bowiem, aby przedstawione pomysły trafiły do tych, którzy mogą pomóc w ich realizacji.

Jak możesz się włączyć?

Chociaż rekrutacja na Project Youth Summit już jest zamknięta, nadal chcemy, by jak najwięcej młodych osób mogło włączyć się w jego tworzenie! Dlatego zapraszamy Cię na poniższe wydarzenia:

 1. Youth Summit Working Session

W pierwszym tygodniu grudnia odbędzie się otwarte wydarzenie na platformie Zoom, w trakcie którego zaprezentowane zostaną wyniki naszego projektu - Points of Action. Następnie, w ośmiu pokojach (breakout rooms) odbędzie się debata, w trakcie której każdy obecny będzie mógł wypowiedzieć się na temat postulatów i zasugerować swoje zmiany lub uzupełnienia. Wszystkie propozycje będą na bieżąco notowane we wspólnych dokumentach Google, na podstawie których zostaną opracowane finalne wersje Points of Action do zaprezentowania na Youth Summit.

Kiedy: 1 grudnia o godz. 12 CET i 2 grudnia o godz. 5 CET (wybierz termin, który bardziej Ci pasuje!)

 1. Youth Summit

To na nim zostaną zaprezentowane finalne wyniki projektu! Ponadto, to świetna okazja, żeby poznać młodych ludzi z całego świata, a także przedstawicieli rządów, sektora prywatnego, nauki, organizacji społecznych i technicznych, którzy są zainteresowani pomysłami młodych ludzi oraz ich wspieraniem.

Kiedy: 6 grudnia o godz. 16.00-18.30 CET

 1. Po IGF

Jednym z założeń naszego Projektu jest to, że nie kończy się on po tegorocznym IGF. Chcemy, aby idea aktywnego włączania młodych ludzi w procesy decyzyjne z zakresu nowych technologii coraz bardziej się rozwijała! Dlatego na pewno także po wydarzeniu na początku grudnia przyda nam się Twoje wsparcie i zaangażowanie!

Jak się zgłosić?

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś dołączyć do Youth IGF Poland lub włączyć się w Projekt Youth Summit możesz:

      napisać do nas przez nasze kanały na social media (YIGF Poland lub Projektu),

      napisać do nas maila na projectyouthsummit@gmail.com,

      wziąć udział we wspomnianych wyżej wydarzeniach.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia!

[Dariusz Żelasko, 2021-11-18 21:12]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa specjalność Data Science
Nowa specjalność Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
Nowy kierunek Matematyka Stosowana
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska