Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

FutureLab PK


Serdecznie zapraszamy do czwartej edycji Konkursu na projektu studenckie FutureLab. Celem konkursu jest wspieranie uzdolnionych i kreatywnych studentów Politechniki Krakowskiej w realizacji pomysłów naukowych poprzez finansowanie, promowanie i popularyzację ich osiągnięć.

Zgłoszenia i zasady

Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik).

 1. Formularz zgłoszeniowy może być dostarczony:
  – jako skan (plus koniecznie pliki edytowalne np. doc) wniosku mailowo: futurelab@pk.edu.pl
  – pocztą: Politechnika Krakowska, FutureLab PK, ul. Warszawska 24, 31-559 Kraków;
  – pocztą wewnętrzną: Kancelaria Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24.
 1. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć harmonogram realizacji projektu wraz z preliminarzem wydatków (załącznik). W przypadku składania dokumentów w wersji papierowej preliminarz wydatków należy dosłać e-mailem (plik excel) na adres: futurelab@pk.edu.pl. Zgłoszenia niekompletne (brak wszystkich wymaganych załączników) nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenia mogą dokonywać studenci Politechniki Krakowskiej wraz z opiekunem
  merytorycznym – pracownikiem technicznym, dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym z PK (grupa projektowa).
 3. Grupa projektowa może składać się ze studentów dowolnych wydziałów, kierunków i roczników.
 4. Terminy: nabór do konkursu do 10 grudnia 2022 r.

W ocenie projektu uwzględniane będzie przede wszystkim:
a) zdefiniowany cel projektu, studium wykonalności i możliwość praktycznego wykorzystania wyników projektu;
b) innowacyjność, oryginalność pracy, nowatorskie podejście do zagadnienia;
c) zakres przeprowadzonego projektu i przyjęta metodologia

W ramach uzyskanych środków na projekty studenckie mogą być finansowane:
a) materiały zużywalne i eksploatacyjne;
b) wyjazdy studyjne;
c) szkolenia i warsztaty;
d) zakup lub wynajem aparatury badawczej;
e) dodatkowe prace zlecone niezbędne dla realizacji zadań projektu;
f) zakupu oprogramowania i wszystkich innych elementów prowadzących do uzyskania
tzw. twardych efektów.

Laureaci konkursu na projekty studenckie otrzymują bezpłatne wsparcie w działaniach
promocyjno-marketingowych projektu.

Regulamin konkursu na projekty studenckie: pobierz


[Daniel Grzonka, 2022-11-08 15:53]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Rada Społeczno - Gospodarcza
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Menedżer Dyplomów
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Program studiów 2023/2024
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo
Data Science
Informatyka
Matematyka
Matematyka Stosowana
Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska