Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Konkurs portale społecznościowe a demokracja


KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ LICENCJACKĄ, INŻYNIERSKĄ LUB MAGISTERSKĄ

“ PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE A DEMOKRACJA”

 

NAGRODA GŁÓWNA 5000 ZŁ

Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką lub magisterską której tematyka jest związana z technologiami stosowanymi w portalach społecznościowych. Prace uczestniczące w konkursie powinny być poświęcone przynajmniej jednemu z poniższych zagadnień:

(i)  matematyczne i statystyczne modele analizy danych w portalach społecznościowych,

(ii)  technologie związane z zaawansowaną algorytmika stosowaną w portalach,

(iii) finansowe i ekonomiczne podstawy funkcjonowania portali.

Prace uczestniczące w konkursie powinny badać wpływ portali społecznościowych na funkcjonowanie nowoczesnych państw demokratycznych. Szczególnie istotne są kwestie związane z: wolnością wypowiedzi, kształtowaniem opinii publicznej, ochroną danych oraz suwerennością cyfrową państw demokratycznych.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie absolwenci Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK. Nagroda jest w całości finansowania przez pracownika Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, dr hab. inż. Jacka Leśkowa, profesora PK który w latach 70 i 80 XX w. był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej w Polsce. Prof. Leśkow na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 o działaczach opozycji antykomunistycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578 oraz z 2021 r. poz. 353) uzyskał status działacza opozycji antykomunistycznej i prawo do świadczenia finansowego. Całość uzyskanych w ten sposób środków prof. Leśkow  przekazuje na nagrodę.

Życzeniem fundatora nagrody jest aby młodzież kształcąca się na naszym Wydziale rozumiała narzędzia matematyczne, statystyczne i informatyczne stosowane przez portale społecznościowe oraz  wpływ tych narzędzi na społeczeństwo i demokrację.

W skład kapituły i jury konkursu wchodzą:

 • Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK, dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK
 • Kierownik Katedry Informatyki, dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK
 • Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej, dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. PK
 • dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK
Zgłaszanie prac: od 1 do 31 marca 2022
Ogłoszenie wyników: 1 czerwca 2022
Wszelkie pytania oraz zgłoszenia prac prosimy kierować na: jacek.leskow@pk.edu.pl


[Dariusz Żelasko, 2021-05-17 22:57]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Rada Społeczno - Gospodarcza
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Program studiów 2023/2024
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa specjalność Data Science
Nowa specjalność Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
Nowy kierunek Matematyka Stosowana
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska