Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

PraktykiRegulamin praktyk studenckich pobierz
Załącznik nr 1 - porozumienie z podmiotem gospodarczym (opcjonalne - na prośbę jednostki przyjmującej na praktykę) - pobierz
Załącznik nr 2 - sprawozdanie (wymagane) - pobierz
Załącznik nr 3 - ankieta oceny praktyki (wymagane) - pobierz

Stanowisko interpretacyjne nr 4/2020 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie osiągania i weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych - pobierz
[Daniel Grzonka, 2021-04-30 14:50]

Istnieje możliwość odbycia praktyki w administracji publicznej w ramach rządowego programu praktyk studenckich. Informacje na stronie:oferty.praca.gov.pl.

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:32]

Zapraszamy na strony internetowe: 

- Serwisu Badań Naukowych Politechniki Krakowskiej - www.nauka.pk.edu.pl

- Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej - www.transfer.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:32]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-28 09:34]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska