Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

PraktykiUWAGA! REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI OBOWIĄZUJE WYŁĄCZNIE DLA PRAKTYK, KTÓRE ZAKOŃCZĄ SIĘ I UZYSKAJĄ ZALICZENIE PRZED KOŃCEM SEMESTRU ZIMOWEGO 2022/23 (DOKUMENTY BĘDĄ PRZYJMOWANE DO 10.02.2023)
Realizacja praktyki awansem wymaga zgody Dziekana.


Regulamin praktyk studenckich
pobierz
Załącznik nr 2 - sprawozdanie (wymagane) - pobierz
Załącznik nr 3 - ankieta oceny praktyki (wymagane) - pobierz

Załącznik nr 1 - porozumienie z podmiotem gospodarczym (dla kierunków ogólnoakademickich: Informatyka, Matematyka porozumienie jest opcjonalne - na prośbę jednostki przyjmującej na praktykę) - pobierz
Wypełnione porozumienie z załączonym planem praktyki w pierwszej kolejności podpisywane jest przez podmiot przyjmujący na praktykę.

Stanowisko interpretacyjne nr 4/2020 Prezydium PKA z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie osiągania i weryfikacji efektów uczenia się przypisanych do praktyk zawodowych - pobierz
[Daniel Grzonka, 2023-01-10 16:22]
Nowa procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych
(dla praktyk, które uzyskają zaliczenie po 26.02.2023)

Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Politechnice Krakowskiej - obowiązuje wszystkie kierunki

W przypadku chęci realizacji praktyki zawodowej w semestrach wcześniejszych wymagane jest złożenie przed rozpoczęciem praktyki wniosku o awans - pobierz

Wymagane dokumenty

Kierunek Informatyka, studia I stopnia

Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową
 
Załącznik nr 3 - Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej


Kierunek Matematyka, studia I stopnia

Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową
 
Załącznik nr 3 - Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej


Kierunek Matematyka Stosowana, studia I stopnia

Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową
 
Załącznik nr 3 - Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej
 


[Daniel Grzonka, 2023-01-10 16:19]
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk i kontaktu z firmami w obszarze nauk informatycznych jest Pan dr inż. Piotr Łabędź
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk w obszarze nauk matematycznych jest Pan dr Krzysztof Wesołowski

Opcjonalne porozumienia z podmiotami gospodarczymi podpisuje Prodziekan ds. kształcenia
[Daniel Grzonka, 2022-12-15 17:27]

W związku z licznymi pytaniami w sprawie odbywania obowiązkowych praktyk studenckich, informujemy, że:

 1. Zgodnie z § 3 Regulaminu praktyk studenckich na WIiT : „Program praktyki winien być związany ze studiowanym kierunkiem oraz być zgodny ze zdobywaną wiedzą w czasie trwania studiów. W ramach praktyki, praktykant wykorzystuje tę wiedzę przy realizacji określonych zadań.”
 2. Porozumienie w sprawie praktyk dla kierunków ogólnoakademickich (Informatyka, Matematyka) nie jest wymagane przez Uczelnię – podpisywane jest w przypadku, gdy zażąda tego jednostka przyjmująca studenta na praktyki.
 3. Porozumienie winno być podpisane przed rozpoczęciem praktyki – porozumienia bez podpisu ze strony jednostki przyjmującej na praktyki nie będą przyjmowane.
 4. Do porozumienia bezwględnie należy dołączyć program praktyki – porozumienia bez programu praktyki nie będą przyjmowane.
 5. Komplet dokumentów do porozumienia należy złożyć nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem praktyk. W okresie wakacji dokumenty nie są przyjmowane.
[Daniel Grzonka, 2022-07-11 13:02]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-28 09:34]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska