Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Nowi Kierownicy Katedr


W dniu 1 marca 2021 powołani zostali nowi Kierownicy Katedr funkcjonujących w ramach Wydziału:

- Katedra Informatyki (F-1), Kierownik dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK

Maciej Jaworski, absolwent Wydziału FAiIS Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009, fizyka teoretyczna) oraz Wydziału FiIS Akademii Górniczo-Hutniczej (2011, informatyka stosowana). Od 2010 związany z Wydziałem IMiI Politechniki Częstochowskiej, początkowo jako doktorant (uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka w 2015r.), następnie zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczego. W 2018r uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja. Od 01.03.2021 zatrudniony na Wydziale IiT Politechniki Krakowskiej na stanowisku profesora uczelni. Autor i współautor 41 opublikowanych artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych oraz jednej monografii, które wg bazy Scopus uzyskały łącznie 821 cytowań (640 wg Web of Science, 1168 wg Google Scholar). Index Hirscha 14 wg Scopus i Web of Science, 16 wg Google Scholar. Kierownik jednego projektu NCN, a także wykonawca w trzech projektach finansowanych przez NCN i Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

- Katedra Matematyki Stosowanej (F-2), Kierownik dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. PK

Włodzimierz Jelonek
-absolwent UJ, kierunek Matematyka Teoretyczna,  doktorat w 1994 r obroniony na Politechnice Warszawskiej,  habilitacja w 2000r w Instytucie Matematycznym PAN, Warszawa wyróżniona nagrodą Ministra Nauki. W latach 2008-2012 prodziekan Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej. Od 2013 roku do 2019 roku  dyrektor Instytutu Matematyki  WFMiI.   Profesor  uczelni w Katedrze Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki i Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej. W latach 2003-2014  edytor czasopisma Central European Journal of Mathematics.  Obecnie, od 2015 roku,  edytor czasopisma European Journal of Mathematics. Autor 41 opublikowanych artykułów naukowych, był kierownikiem 3 grantów (KBN, NCN), index Hirsha  wg. Scopus 5, wg. Google Scholar-11.

[Dariusz Żelasko, 2021-03-18 08:59]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Trzecia Misja Uczelni
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa Specjalność Data Science
Nowy Kierunek Matematyka Stosowana
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska