Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Skład Kolegium Wydziału


Członkowie Kolegium Wydziału:

dr hab. inż. Paweł Pławiak, prof. PK - Dziekan
dr inż. Daniel Grzonka - Prodziekan ds. kształcenia
dr Marek Malinowski - Prodziekan ds. współpracy
dr hab. inż. Michał Bereta, prof. PK
- Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. PK - Kierownik Katedry Informatyki
dr hab. Włodzimierz Jelonek, prof. PK - Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej

dr hab. inż. Sergiy Fialko, prof. PK - przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych 
dr hab. Jan Koroński, prof. PK - przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych 
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK - przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych
dr hab. inż. Jacek Leśkow, prof. PK - przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych

dr Adam Marszałek - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
dr Mariusz Jużyniec - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
dr inż. Paweł Jarosz - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich
dr Katarzyna Pałasińska - przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich

mgr inż. Witold Kulig - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
mgr Anna Ristic-Malec - przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Natalia Bieniek - przedstawiciel studentów

Członkowie Kolegium z głosem doradczym:

mgr Katarzyna Pol - przedstawiciel administracji wydziału
dr Małgorzata Zajęcka - przedstawiciel NSZZ Solidarność
mgr Jolanta Ochał - przedstawiciel ZNP
dr inż. Anna Plichta - Zastępca Kierownika Katedry Informatyki ds. dydaktycznych
mgr inż. Dariusz Żelasko - pełnomocnik Dziekana ds. organizacyjnych

[Dariusz Żelasko, 2021-04-21 15:14]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Trzecia Misja Uczelni
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa Specjalność Data Science
Nowy Kierunek Matematyka Stosowana
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska