Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Uchwały Kolegium i Zarządzenia Dziekana


 1. 192.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 81.2019 w sprawie wniosku do Rektora PK o utworzenie studiow na kierunku MATEMATYKA STOSOWANA pobierz
 2. 191.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 80.2019 w sprawie wniosku do Senatu PK o ustalenie programu studiów na kierunku MATEMATYKA STOSOWANA pobierz
 3. 190.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 79.2019 w sprawie zgody na udzielenie urlopu doktorskiego dla mgr inż. Piotra Szustera z Instytutu Informatyki pobierz
 4. 189.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 78.2019 w sprawie zgody na prowadzenie wykładów przez mgr inż. Dariusza Żelasko w Instytucie Teleinformatyki pobierz
 5. 188.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 77.2019 w sprawie zgody na prowadzenie wykładów przez mgr inż. Mateusza Michałka w Instytucie Teleinformatyki pobierz
 6. 187.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 76.2019 w sprawie zgody na prowadzenie wykładów przez mgr inż. Michala Niedźwieckiego w Instytucie Teleinformatyki pobierz
 7. 186.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 75.2019 w sprawie zgody na prowadzenie wykładów przez mgr Joannę Dudek w Instytucie Ekonomii, Socjologii i Filozofii pobierz
 8. 185.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 74.2019 w sprawie zgody na prowadzenie wykładów przez mgr inż. Pawła Kisielewicza  w Instytucie Informatyki pobierz
 9. 184.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 73.2019 w sprawie zgody na prowadzenie wykładów przez mgr inż. Andrzeja Wilczyńskiego w Instytucie Informatyki pobierz
 10. 183.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 72.2019 w sprawie zgody na prowadzenie wykładów przez mgr inż. Artura Niewiarowskiego w Instytucie Informatyki pobierz
 11. 182.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 71.2019 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr Joanny Dudek z Instytutu Ekonomii, Socjologiii i Filozofii pobierz
 12. 181.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 70.2019 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Filipa Pałki w Katedrze Teleinformatyki pobierz
 13. 180.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 69.2019 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Wojciecha Książka w Katedrze Teleinformatyki pobierz
 14. 179.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 68.2019 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Michałł Gandora w Katedrze Teleinformatyki pobierz
 15. 178.2019  Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 67.2019 w sprawie zatrudnienia mgr Marcina Wątorka w Katedrze Informatyki pobierz
 16. 177.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 66.2019 w sprawie zatrudnienia mgr inż. Łukasza Gaży w Katedrze Informatyki pobierz
 17. 176.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 65.2019 w sprawie zatrudnienia prof. Zakarii Suliman Zubii na WIiT pobierz
 18. 175.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 64.2019 w sprawie powołania dr inż. Pawła Pławiaka na kierownika Katedry Teleinformatyki pobierz
 19. 174. 2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 63.2019 w sprawie powołania dr inż. Pawła Jarosza na kierownika Katedry Informatyki pobierz
 20. 173.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 62.2019 w sprawie powołania dr Mariusza Juzyńca na kierownika Katedry Matematyki Stosowanej pobierz
 21. 172.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 61.2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla WIiT pobierz
 22. 171.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 60.2019 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla WIMiF pobierz
 23. 170.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 18.09. 2019 nr 59.2019 w sprawie zatwierdzenia protokołu z 141 RW pobierz
 24. 169.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 roku nr 58.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału FMiI - pobierz
 25. 168.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 nr 57.2019 w sprawie dostowania programów studiów WIMiF (Fizyka) - pobierz
 26. 167.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 nr 56.2019  w sprawie dostosowania programów studiów WIiT (Matematyka) - pobierz
 27. 166.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 nr 55.2019  w sprawie dostosowania programów studiów WIiT (Informatyka) - pobierz
 28. 165.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 54.2019 w sprawie zatrudnienia dr Macieja Durasa w Instytucie Fizyki - pobierz
 29. 164.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 53.2019 w sprawie zatrudnienia dr Lecha Slawika w Instytucie Matematyki - pobierz
 30. 163.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 52.2019 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Anny Plichty w Instytucie Informatyki - pobierz
 31. 162.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 51.2019 w sprawie zatrudnienia dr inż. Jerzego R. Jaworowskiego w Instytucie Teleinformatyki - pobierz 
 32. 161.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019 nr 50.2019 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni w projekcie Programu TEAM-NET FNP na WIMiF - pobierz
 33. 160.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019 nr 49.2019 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki - pobierz
 34. 159.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019 nr 48.2019 w sprawie otwarcia konkursów w Instytucie Informatyki - pobierz
 35. 158.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019  nr 47.2019 w sprawie powołania Rady Programowej kierunku praktycznego Matematyka Stosowana - pobierz
 36. 157.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019  nr 46.2019 w sprawie zatwierdzenia kursu dokształacającego organizowanego przez Instytut Fizyki - pobierz
 37. 156.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr 45.2019  roku w sprawie organizacji semestru dyplomowego (zimowego) na kierunku Informatyka I st.  w roku akad. 2019-2020 na WIiT - pobierz
 38. 155.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019  nr 44.2019 w sprawie zmian w siatkach na kierunku Informatyka - pobierz
 39. 154.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 19.06. 2019  nr 43.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Milian  w Instytucie Matematyki - pobierz
 40. 153.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06. 2019  nr 42.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Łukasza Bratka w Instytucie Fizyki - pobierz
 41. 152.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 41.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż. Lesław Bieniasz - pobierz
 42. 151.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 40.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Joanna Żyra - pobierz
 43. 150.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 39.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Marek Pyka - pobierz
 44. 149.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 38.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Jacek Jaśtal - pobierz
 45. 148.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 37.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż. Marek Stanuszek - pobierz
 46. 147.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 36.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż Siergiy Fialko pobierz
 47. 146.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 35.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż Michał Bereta - pobierz
 48. 145.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 34.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Ihor Mykytyuk - pobierz
 49. 144.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 33.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Jan Koroński- pobierz
 50. 143.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 32.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Włodzimierz Jelonek - pobierz
 51. 142.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 31.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Ewa Gondek - pobierz
 52. 141.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 30.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Agnieszka Chrzanowska - pobierz
 53. 140.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 29.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Łukasz-Bratek - pobierz
 54. 139.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 28.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Joanna Jałocha-Bratek - pobierz
 55. 138.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 27.2019 w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego: pobierz
 56. 137.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 26.2019 w sprawie przedłużenia umowy dr hab Ryszarda Zacha,prof PK na stanowisko profesora nadzwyczajnego: pobierz
 57. 136.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 25.201 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr hab S. Kubisa ze stanowiska adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego w F1: pobierz
 58. 135.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 24.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie rocznego urlopu bezplatnego dla dr Leszka Spałka z Instytutu Fizyki: pobierz
 59. 134.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05. 2019 nr 23.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Adriana Widłaka w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 60. 133.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05. 2019  nr 22.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Jacka Tchorzewskiego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 61. 132.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05. 2019  nr 21.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż . Mateusza Nytko w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 62. 131.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22 .05. 2019 nr 20.1.2019 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 63. 130.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 .05.2019 nr. 20.2019 w sprawie kryterium przyznania podwyżki dla nauczycieli akademickich w cześci uznaniowej: pobierz
 64. 129.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 .05.2019 nr. 19.2019 w sprawie zasad przyznawania podwyżek dla nauczycieli akademickich: pobierz
 65. 128.2019 Uchwała RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęc na studia na WIiT w roku 2019_2020: pobierz
 66. 127.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjęć, wykazu kierunków i specjalności na WIiT w roku 2020_2021: pobierz
 67. 127-1.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zasad przyjęc na studia I stopnia na WIiT laureatów oraz finalistów olimpiad: pobierz
 68. 126.2019 Uchwała RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce na I stopniu kierunku Informatyka:pobierz
 69. 125.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce specjalności Data Science na II stopniu kierunku Informatyka: pobierz
 70. 124.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zatrudnienia na pół etatu dr hab Joanny Kołodziej, prof PK: pobierz
 71. 123.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Daniela Grzonki: pobierz
 72. 122.2019 Uchwała RW FMiI  z dnia 20 marca  2019 roku w sprawie opiniowania zmiany zatrudnienia prof dr hab inż. Waldemara Rachowicza: pobierz
 73. 121.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie obniżenia pensum mgr Ewelinie Mulawie z Instytutu Matematyki: pobierz
 74. 120.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr Arturowi Piekoszowi z Instytutu Matematyki: pobierz
 75. 119.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przedlużenia zatrudnienia dr inż Moniki Pokladko-Kowar w Instytucie Fizyki: pobierz
 76. 118.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie opiniowania wniosków o zatrudnienie osób na stanowisko profesora wizytującego: pobierz
 77. 117.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń uczelnianych: pobierz
 78. 116.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń państwowych: pobierz
 79. 115.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 80. 114.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia: pobierz
 81. 113.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie korekty uchwały rekrutacyjnej: pobierz
 82. 112.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy specjalności Analityka Danych na kierunku Informatyka: pobierz
 83. 111.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Computer modelling (Modelowanie komputerowe) na kierunku Fizyka Techniczna: pobierz
 84. 110.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka: pobierz
 85. 109.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Volodymyra Dilnyi: pobierz
 86. 108.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Piotra Fornala: pobierz
 87. 107.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr inż. Magdaleny Hańderek: pobierz
 88. 106.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie rocznego urlopu bezpłatnego dla dr hab. inż. Jacka Leśkowa, prof. PK: pobierz
 89. 105.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 90. 104.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie dostosowania postanowień uchwały RW FMiI z dnia 07 marca 2018 roku nr 17/2018 2018 w sprawie oferty kształcenia wydziału oraz warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia uruchomione w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: pobierz
 91. 103.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na kierunku Matematyka pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018 na 2019: pobierz
 92. 102.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania dr inż. Pawła Pławiaka na opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 93. 101.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie odwołania dr hab. Jacka Leśkowa, prof. PK z funkcji opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 94. 100.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Piotra Zabawy: pobierz
 95. 99.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Barbary Borowik: pobierz
 96. 98.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Adama Szmaglińskiego: pobierz
 97. 97.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Magdaleny Grzech: pobierz
 98. 96.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Katarzyny Pałasińskiej: pobierz
 99. 95.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Marcina Skrzyńskiego: pobierz
 100. 94.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Anny Milian: pobierz
 101. 93.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Margarety Wiciak: pobierz
 102. 92.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Lecha Sławika: pobierz
 103. 91.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Kamila Kulara: pobierz
 104. 90.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Grzegorza Gancarzewicza: pobierz
 105. 89.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Małgorzaty Zajęckiej: pobierz
 106. 88.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Krzysztofa Wesołowskiego: pobierz
 107. 87.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr Eweliny Mulawy: pobierz
 108. 86.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie planów wydawniczych na 2019r.: pobierz
 109. 85.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie organizacji semestru dyplomowego (zimowego) na kierunkach Informatyka, Fizyka Techniczna i NN:pobierz
 110. 84.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej dla Nauczycieli Akademickich: pobierz
 111. 83.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania dr hab. Ryszarda Zacha, prof. PK na członka Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń: pobierz
 112. 82.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki: pobierz
 113. 81.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 114. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 80.2018:pobierz
 115. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 79.2018:pobierz
 116. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 78.2018:pobierz
 117. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 77.2018:pobierz
 118. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 76.2018:pobierz
 119. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 75.2018:pobierz
 120. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 74.2018:pobierz
 121. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 73.2018:pobierz
 122. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 72.2018:pobierz
 123. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 71.2018:pobierz
 124. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 70.2018:pobierz
 125. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 69.2018:pobierz
 126. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 68.2018:pobierz
 127. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 67.2018:pobierz
 128. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 66.2018:pobierz
 129. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 65.2018:pobierz
 130. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 64.2018:pobierz
 131. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 63.2018:pobierz
 132. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 62.2018:pobierz
 133. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 61.2018:pobierz
 134. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 60.2018:pobierz
 135. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 59.2018:pobierz
 136. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 58.2018:pobierz
 137. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 57.2018:pobierz
 138. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 56.2018:pobierz
 139. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 55.2018:pobierz
 140. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 54.2018:pobierz
 141. IV Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 53.2018:pobierz
 142. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 52.2018:pobierz
 143. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 51.2018:pobierz
 144. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 50.2018:pobierz
 145. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 49.2018:pobierz
 146. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 48.2018:pobierz
 147. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 47.2018:pobierz
 148. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 46.2018:pobierz
 149. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 45.2018:pobierz
 150. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 44.2018:pobierz
 151. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 43.2018:pobierz
 152. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 42.2018:pobierz
 153. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 41.2018:
  [Katarzyna Pol, 2019-10-14 10:01]
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Satcjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Studia w naszym stylu ...
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Trzecia Misja Uczelni
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Imagine Premium
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa Specjalność Data Science
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Panel administracyjny
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Katedra Teleinformatyki
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
 • TELEFONY
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska