Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Uchwały Kolegium i Zarządzenia Dziekana


 1. 169.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 roku nr 58.2019 w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału FMiI - pobierz
 2. 168.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 nr 57.2019 w sprawie dostowania programów studiów WIMiF (Fizyka) - pobierz
 3. 167.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 nr 56.2019  w sprawie dostosowania programów studiów WIiT (Matematyka) - pobierz
 4. 166.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07.2019 nr 55.2019  w sprawie dostosowania programów studiów WIiT (Informatyka) - pobierz
 5. 165.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 54.2019 w sprawie zatrudnienia dr Macieja Durasa w Instytucie Fizyki - pobierz
 6. 164.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 53.2019 w sprawie zatrudnienia dr Lecha Slawika w Instytucie Matematyki - pobierz
 7. 163.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 52.2019 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Anny Plichty w Instytucie Informatyki - pobierz
 8. 162.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019  nr 51.2019 w sprawie zatrudnienia dr inż. Jerzego R. Jaworowskiego w Instytucie Teleinformatyki - pobierz 
 9. 161.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019 nr 50.2019 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora uczelni w projekcie Programu TEAM-NET FNP na WIMiF - pobierz
 10. 160.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019 nr 49.2019 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki - pobierz
 11. 159.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 03.07. 2019 nr 48.2019 w sprawie otwarcia konkursów w Instytucie Informatyki - pobierz
 12. 158.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019  nr 47.2019 w sprawie powołania Rady Programowej kierunku praktycznego Matematyka Stosowana - pobierz
 13. 157.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019  nr 46.2019 w sprawie zatwierdzenia kursu dokształacającego organizowanego przez Instytut Fizyki - pobierz
 14. 156.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr 45.2019  roku w sprawie organizacji semestru dyplomowego (zimowego) na kierunku Informatyka I st.  w roku akad. 2019-2020 na WIiT - pobierz
 15. 155.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019  nr 44.2019 w sprawie zmian w siatkach na kierunku Informatyka - pobierz
 16. 154.2019 Uchwala RW FMiI z dnia 19.06. 2019  nr 43.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Milian  w Instytucie Matematyki - pobierz
 17. 153.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06. 2019  nr 42.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr hab. Łukasza Bratka w Instytucie Fizyki - pobierz
 18. 152.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 41.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż. Lesław Bieniasz - pobierz
 19. 151.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 40.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Joanna Żyra - pobierz
 20. 150.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 39.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Marek Pyka - pobierz
 21. 149.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 38.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Jacek Jaśtal - pobierz
 22. 148.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 37.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż. Marek Stanuszek - pobierz
 23. 147.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 36.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż Siergiy Fialko pobierz
 24. 146.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 35.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. inż Michał Bereta - pobierz
 25. 145.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 34.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Ihor Mykytyuk - pobierz
 26. 144.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 33.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Jan Koroński- pobierz
 27. 143.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 32.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Włodzimierz Jelonek - pobierz
 28. 142.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 31.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Ewa Gondek - pobierz
 29. 141.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 30.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Agnieszka Chrzanowska - pobierz
 30. 140.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 29.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Łukasz-Bratek - pobierz
 31. 139.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 19.06.2019 nr. 28.2019 w przejścia ze stanowiska adiunkta z habilitacją na profesora uczelni- dr hab. Joanna Jałocha-Bratek - pobierz
 32. 138.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 27.2019 w sprawie zasad przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego: pobierz
 33. 137.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 26.2019 w sprawie przedłużenia umowy dr hab Ryszarda Zacha,prof PK na stanowisko profesora nadzwyczajnego: pobierz
 34. 136.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 25.201 w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr hab S. Kubisa ze stanowiska adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora nadzwyczajnego w F1: pobierz
 35. 135.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05.2019 nr 24.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie rocznego urlopu bezplatnego dla dr Leszka Spałka z Instytutu Fizyki: pobierz
 36. 134.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05. 2019 nr 23.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Adriana Widłaka w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 37. 133.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05. 2019  nr 22.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż. Jacka Tchorzewskiego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 38. 132.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22.05. 2019  nr 21.2019 w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr inż . Mateusza Nytko w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 39. 131.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 22 .05. 2019 nr 20.1.2019 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 40. 130.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 .05.2019 nr. 20.2019 w sprawie kryterium przyznania podwyżki dla nauczycieli akademickich w cześci uznaniowej: pobierz
 41. 129.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 .05.2019 nr. 19.2019 w sprawie zasad przyznawania podwyżek dla nauczycieli akademickich: pobierz
 42. 128.2019 Uchwała RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia limitów przyjęc na studia na WIiT w roku 2019_2020: pobierz
 43. 127.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjęć, wykazu kierunków i specjalności na WIiT w roku 2020_2021: pobierz
 44. 127-1.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zasad przyjęc na studia I stopnia na WIiT laureatów oraz finalistów olimpiad: pobierz
 45. 126.2019 Uchwała RW FMiI  z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce na I stopniu kierunku Informatyka:pobierz
 46. 125.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmian w siatce specjalności Data Science na II stopniu kierunku Informatyka: pobierz
 47. 124.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zatrudnienia na pół etatu dr hab Joanny Kołodziej, prof PK: pobierz
 48. 123.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie opiniowania zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Daniela Grzonki: pobierz
 49. 122.2019 Uchwała RW FMiI  z dnia 20 marca  2019 roku w sprawie opiniowania zmiany zatrudnienia prof dr hab inż. Waldemara Rachowicza: pobierz
 50. 121.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie w sprawie obniżenia pensum mgr Ewelinie Mulawie z Instytutu Matematyki: pobierz
 51. 120.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego dr Arturowi Piekoszowi z Instytutu Matematyki: pobierz
 52. 119.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przedlużenia zatrudnienia dr inż Moniki Pokladko-Kowar w Instytucie Fizyki: pobierz
 53. 118.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie opiniowania wniosków o zatrudnienie osób na stanowisko profesora wizytującego: pobierz
 54. 117.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń uczelnianych: pobierz
 55. 116.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie przyznania odznaczeń państwowych: pobierz
 56. 115.2019 Uchwała RW FMiI z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo - dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 57. 114.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia: pobierz
 58. 113.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie korekty uchwały rekrutacyjnej: pobierz
 59. 112.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany nazwy specjalności Analityka Danych na kierunku Informatyka: pobierz
 60. 111.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Computer modelling (Modelowanie komputerowe) na kierunku Fizyka Techniczna: pobierz
 61. 110.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia siatek dla specjalności Cyberbezpieczeństwo na kierunku Informatyka: pobierz
 62. 109.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Volodymyra Dilnyi: pobierz
 63. 108.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Piotra Fornala: pobierz
 64. 107.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr inż. Magdaleny Hańderek: pobierz
 65. 106.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenie zgody na udzielenie rocznego urlopu bezpłatnego dla dr hab. inż. Jacka Leśkowa, prof. PK: pobierz
 66. 105.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Teleinformatyki: pobierz
 67. 104.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie dostosowania postanowień uchwały RW FMiI z dnia 07 marca 2018 roku nr 17/2018 2018 w sprawie oferty kształcenia wydziału oraz warunków rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia uruchomione w roku akademickim 2019/20 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: pobierz
 68. 103.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów na kierunku Matematyka pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018 na 2019: pobierz
 69. 102.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania dr inż. Pawła Pławiaka na opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 70. 101.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie odwołania dr hab. Jacka Leśkowa, prof. PK z funkcji opiekuna specjalności Analityka Danych: pobierz
 71. 100.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr inż. Piotra Zabawy: pobierz
 72. 99.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Barbary Borowik: pobierz
 73. 98.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Adama Szmaglińskiego: pobierz
 74. 97.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Magdaleny Grzech: pobierz
 75. 96.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Katarzyny Pałasińskiej: pobierz
 76. 95.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Marcina Skrzyńskiego: pobierz
 77. 94.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Anny Milian: pobierz
 78. 93.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Margarety Wiciak: pobierz
 79. 92.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Lecha Sławika: pobierz
 80. 91.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Kamila Kulara: pobierz
 81. 90.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Grzegorza Gancarzewicza: pobierz
 82. 89.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Małgorzaty Zajęckiej: pobierz
 83. 88.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia dr Krzysztofa Wesołowskiego: pobierz
 84. 87.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany warunków zatrudnienia mgr Eweliny Mulawy: pobierz
 85. 86.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie planów wydawniczych na 2019r.: pobierz
 86. 85.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie organizacji semestru dyplomowego (zimowego) na kierunkach Informatyka, Fizyka Techniczna i NN:pobierz
 87. 84.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyznania nagród Rektora Politechniki Krakowskiej dla Nauczycieli Akademickich: pobierz
 88. 83.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie powołania dr hab. Ryszarda Zacha, prof. PK na członka Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń: pobierz
 89. 82.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki: pobierz
 90. 81.2018 Uchwała RW FMiI z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki: pobierz
 91. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 80.2018:pobierz
 92. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 79.2018:pobierz
 93. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 78.2018:pobierz
 94. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 77.2018:pobierz
 95. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 76.2018:pobierz
 96. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 75.2018:pobierz
 97. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 74.2018:pobierz
 98. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 73.2018:pobierz
 99. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 72.2018:pobierz
 100. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 71.2018:pobierz
 101. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 70.2018:pobierz
 102. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 19 września 2018 roku nr 69.2018:pobierz
 103. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 68.2018:pobierz
 104. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 67.2018:pobierz
 105. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 66.2018:pobierz
 106. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 65.2018:pobierz
 107. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 64.2018:pobierz
 108. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 63.2018:pobierz
 109. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 62.2018:pobierz
 110. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 61.2018:pobierz
 111. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 60.2018:pobierz
 112. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 59.2018:pobierz
 113. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 58.2018:pobierz
 114. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 57.2018:pobierz
 115. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 20 czerwca 2018 roku nr 56.2018:pobierz
 116. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 55.2018:pobierz
 117. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 54.2018:pobierz
 118. IV Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 53.2018:pobierz
 119. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 52.2018:pobierz
 120. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 51.2018:pobierz
 121. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 30 maja 2018 roku nr 50.2018:pobierz
 122. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 49.2018:pobierz
 123. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 48.2018:pobierz
 124. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 47.2018:pobierz
 125. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 46.2018:pobierz
 126. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 45.2018:pobierz
 127. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 44.2018:pobierz
 128. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 43.2018:pobierz
 129. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 42.2018:pobierz
 130. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 41.2018:pobierz
 131. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 40.2018:pobierz
 132. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 39.2018:pobierz
 133. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 38.2018:pobierz
 134. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 37.2018:pobierz
 135. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 36.2018:pobierz
 136. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 16 maja 2018 roku nr 35.2018:pobierz
 137. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 34.2018:pobierz
 138. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 33.2018:pobierz
 139. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 32.2018:pobierz
 140. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 31.2018:pobierz
 141. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 30.2018:pobierz
 142. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 29.2018:pobierz
 143. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 28.2018:pobierz
 144. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 27.2018:pobierz
 145. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 26.2018:pobierz
 146. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 25.2018:pobierz
 147. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 24.2018:pobierz
 148. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 23.2018:pobierz
 149. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 22.2018:pobierz
 150. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 21.2018:pobierz
 151. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 18 kwietnia 2018 roku nr 20.2018:pobierz
 152. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 21 wrzesnia 2016 roku nr 81.2016:pobierz
 153. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 19.2018:pobierz
 154. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 18.2018:pobierz
 155. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 17.2018:pobierz
 156. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 16.2018:pobierz
 157. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 15.2018:pobierz
 158. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 14.2018:pobierz
 159. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 13.2018:pobierz
 160. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 12.2018:pobierz
 161. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 11.2018:pobierz
 162. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 10.2018:pobierz
 163. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 07 marca 2018 roku nr 9.2018:pobierz
 164. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 8.2018:pobierz
 165. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 7.2018:pobierz
 166. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6a.2018:pobierz
 167. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 6.2018:pobierz
 168. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 5.2018:pobierz
 169. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 4.2018:pobierz
 170. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 3.2018:pobierz
 171. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 2.2018:pobierz
 172. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 17 stycznia 2018 roku nr 1.2018:pobierz
 173. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 128/2017:pobierz
 174. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 127/2017:pobierz
 175. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 126/2017:pobierz
 176. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 125/2017:pobierz
 177. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 124/2017:pobierz
 178. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 123/2017:pobierz
 179. Uchwała Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki z dnia 13 grudnia 2017 roku nr 122/2017:pobierz
 180. Posiedzenie 96 RW w dniu 2015-02-18 Zarządzenia:
  [Katarzyna Pol, 2019-09-03 12:32]
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Satcjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
STUDIA W NASZYM STYLU!
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Imagine Premium
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa Specjalność Data Science
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Panel administracyjny
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Katedra Teleinformatyki
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEFONY
 • Administracja Wydziału: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58
  Kierownik Dziekanatu: 12 638 31 56

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska