Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Wybory Samorządu Studenckiego 2021


Informujemy, że głosowanie na kandydatów do Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego WiiT, odbędzie się 20.10.2021 w godzinach 9:30 – 15:30 w sali 101d (budynek Houston). 
Zgłoszeni kandydaci: 
1. Jakub Baran 
2. Natalia Bieniek 
3. Bartłomiej Bozioch 
4. Maria Bul 
5. Wiktoria Gąsior 
6. Alex Gibała 
7. Kamil Jarkowski 
8. Sandra Kiwior 
9. Katarzyna Kliś 
10. Wiktoria Krakowian 
11. Oliwia Kuśmirek 
12. Amelia Kwiecińska 
13. Kacper Ledwoń 
14. Maciej Spólnik 
15. Piotr Szkaradek 
16. Hubert Tomana 
 
Głosować może każdy student WIiT. Przed otrzymaniem karty do glosowania należy okazać legitymację studencką oraz potwierdzić odbiór karty wyborczej poprzez podpisanie się w spisie wyborczym. Każdy student WIiT może zagłosować na maksymalnie 13 kandydatów stawiając „X” z lewej strony nazwiska w odpowiednim polu. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków powoduje nieważność głosu. 
 
Wybrane przepisy z Ordynacji Wyborczej: 
Prawa wyborcze 
§8 1. Czynne prawo wyborcze mają studenci studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich danego wydziału, z wyjątkiem osób zawieszonych w prawach studenta. 
 2. Czynne prawo wyborcze przysługuje studentom na każdym Wydziale, na którym studiują, z zastrzeżeniem §4, ust. 3. 
Przebieg głosowania 
§27 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje WKW legitymację studencką,  
2. W Przypadku braku legitymacji studenckiej dopuszcza się okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, wraz z zaświadczeniem o posiadanym statusie studenta.  
3. Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, wyborca otrzymuje od Komisji kartę do głosowania, opatrzoną jej pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców. 
Sposób głosowania  
§29 1. Wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego zamierza oddać głos.  
2. Ilość oddanych głosów nie może być większa niż liczba kandydatów na członków Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego wybieranych w danym okręgu wyborczym.  
§30 Jeżeli na karcie do głosowania nie postawiono znaku „X” obok nazwiska któregokolwiek z kandydatów lub postawiono znak „X” obok nazwisk większej liczby kandydatów, to taki głos uznaje się za nieważny.  
§31 Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków powoduje nieważność głosu. 
 
WKW WIiT: 
Kamil Kubala - przewodniczący 
Anna Franczyk 
Aleksandra Klaja 
 
Załączniki: 
Ordynacja Wyborcza - pobierz
Komunikat WKW – zgłoszeni kandydaci - pobierz
Ogłoszenie Przewodniczącej UKW – termin wyborów - pobierz

 

[Mieczysław Mucha, 2021-10-15 14:16]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Rada Społeczno - Gospodarcza
Trzecia Misja Uczelni
Współpraca KMS
STUDENCI
Ankiety PK
CEWSA
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Menedżer Dyplomów
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dodatkowe zajęcia z języka obcego
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki, podania i terminy
Godziny przyjęć Dziekanatu
Najczęściej zadawane pytania
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Program studiów 2023/2024
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Cyberbezpieczeństwo
Data Science
Informatyka
Matematyka
Matematyka Stosowana
Systemy Inteligentne i Rozszerzona Rzeczywistość
SZKOŁA DOKTORSKA
Odwiedź SD PK na facebook
Szkoła Doktorska PK
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
CEWSA
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Przeniesienie na stanowisko Profesora Uczelni
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska