WYDZIAŁ
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Struktura WydziałuAdministracja Wydziału (F-0) 

 • Kierownik administracyjny: mgr Jolanta Ochał
 • Kierownik dziekanatu: mgr Anna Ristic - Malec 

Katedra Matematyki (F-2)

 • Dyrektor: dr hab. Włodzimierz Jelonek
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktyki: dr Katarzyna Pałasińska

 

Struktura Katedry:

Zakład Analizy Matematycznej (F-21)

 • Kierownik: dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK

 

Zakład Metod Geometrycznych i Analizy Zespolonej (F-22)

 • Kierownik: dr hab. Włodzimierz Jelonek

 

Zakład Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej (F-23)

 • Kierownik: dr hab. Ihor Mykytyuk

 

Zakład Algebry (F-24)

 • Kierownik: prof. dr hab. Orest ARTEMOVYCH

 

Katedra Informatyki (F-3)

 • Dyrektor: dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktyki: dr inż. Paweł Ozimek
 • Zastępca dyrektora ds. badań i rozwoju: 

 

Struktura Katedry:

Zakład Metod Obliczeniowych (F-31)

 • Kierownik: Prof. dr hab. inż. Waldemar Rachowicz

 

Zakład Inteligencji Obliczeniowej (F-32)

 • Kierownik: dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK

 

Zakład Modelowania Systemów Złożonych (F-33)

 • Kierownik: dr hab. inż. Marek Stanuszek

 

Zakład Grafiki Komputerowej i Obliczeń Wysokiej Wydajności (F-34)

 • Kierownik: dr hab. inż. Jan Kucwaj

 

Zespół Technicznej Obsługi (F-35)

 • Kierownik: mgr inż. Witold Kulig

 

Katedra Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4)

 • Dyrektor: dr hab. Jacek Jaśtal
 • Zastępca dyrektora ds. ogólnych: dr hab. Joanna Żyra 

 

Struktura Katedry:

Zakład Ekonomii, Zarządzania i Marketingu (F-41)

 • Kierownik: dr hab. Viktor Shevchuk, prof. PK

 

Zakład Filozofii, Etyki i Socjologii (F-42)

 • Kierownik: dr hab. Jacek Jaśtal

 

Katedra Teleinformatyki (F-5)

 • Dyrektor: dr hab. Zbisław Tabor, prof. PK
 • Zastępca dyrektora ds. dydaktyki: dr inż. Anna Jasińska-Suwada 

 

Struktura Katedry:

Zakład Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych (F-51)

 • Kierownik: dr hab. inż. Lesław Bieniasz

 

Zakład Systemów Rozproszonych (F-52)

 • Kierownik: dr hab. Zbisław Tabor, prof. PK
[Mieczysław Mucha, 2019-06-17 21:12]

Wydział składa się z następujących instytutów:

 • Instytut Matematyki
 • Instytut Informatyki
 • Instytut Teleinformatyki
 • Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii
[Mieczysław Mucha, 2019-05-23 10:45]
[Mieczysław Mucha, 2018-08-21 18:25]
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Satcjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
STUDIA W NASZYM STYLU!
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Imagine Premium
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa Specjalność Data Science
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
Panel administracyjny
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Ekonomii, Socjologii i Filozofii
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki
Katedra Teleinformatyki
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24,
  31-155 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Administracja Wydziału: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska