Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Zapomoga dla studentów/doktorantów


W związku z wystąpieniem wyjątkowej sytuacji związanej z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii informuję o możliwości składania wniosków o zapomogę.
Decyzją Prorektora ds. Studenckich dr hab. inż. Marka Stanuszka student, który utracił dochód i znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może ubiegać się o jednorazową zapomogę w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej.
Wniosek o zapomogę (Wzór nr 2) oraz dokumenty potwierdzające utratę źródła dochodu przez siebie lub przez członków najbliższej rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem należy dostarczyć drogą elektroniczną przez ehms – wirtualny dziekanat na adres: aneta.zielinska@pk.edu.pl .
 
Dokumentami, potwierdzającymi utratę źródła dochodu mogą być m.in.:
1. Zaświadczenie o braku możliwości wykonywania pracy
2. Zaświadczenie o utracie zatrudnienia
3. Zaświadczenie Inspektora Sanitarnego o objęciu kwarantanną rodziny studenta co spowodowało utratę źródła dochodu.
4. I inne
Oryginały dokumentów tj. wniosek o zapomogę wraz z dokumentami potwierdzającymi utratę źródła dochodu należy dostarczyć do dziekanatu w czasie gdy będzie już możliwy bezpośredni kontakt z pracownikiem Dziekanatu, pod rygorem zwrotu przez studenta nienależnie pobranego świadczenia.
Osoba do kontaktu:
Aneta Zielińska
Dziekanat WIiT

[Mieczysław Mucha, 2020-04-03 18:26]
PRACUJ NA WIiT
Pracuj na WIiT
REKRUTACJA
Harmonogram dyżurów
II stopień - podział na specjalności
Program studiów(syllabus)
Rejestracja na studia
Serwis Rekrutacyjny PK
Studia Stacjonarne i Niestacjonarne
Informatyka
Matematyka
Wirtualny Spacer PK
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
SPOŁECZEŃSTWO
Trzecia Misja Uczelni
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe COSMO
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Azure for Education
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Konkursy na prace dyplomowe
Oferty praktyk i staży
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Programy stypendialne
Przedmioty wybieralne
Rozkłady zajęć
Office 365 Education
Opiekunowie
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
Listy - decyzje
System stypendialny
W Dziekanacie
Druki i podania
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
Zawód i praca
STUDIA
Laboratoria dydaktyczne
Programy studiów
Program studiów 2018/2019
Program studiów 2019/2020
Program studiów 2020/2021
Program studiów 2021/2022
Program studiów 2022/2023
Studia międzynarodowe
Studia niestacjonarne
Studia stacjonarne
Informatyka
Matematyka
Nowa specjalność Cyberbezpieczeństwo
Nowa Specjalność Data Science
Nowy Kierunek Matematyka Stosowana
Top 1000
Politechnika w QS World University Rankings 2019
QS World University Rankings - strona główna
WIRTUALNY SPACER WIiT
Wirtualny Spacer WIiT
WYKŁADOWCY
Ankiety PK
Badania statutowe
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Informacje o grantach i projektach
LIDER
Logowanie
Pracownicy Wydziału
Administracja / Dziekanat
Katedra Informatyki
Katedra Matematyki Stosowanej
Premia za aktywność
Projekty
Syllabus PK
Wirtualny dziekanat
Wnioski i opinie
ZAPYTANIA OFERTOWE
Zapytania ofertowe
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska