Akty prawne

Strategia Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

Strategia przyjęta w dniu 04.12.2019 uchwałą nr. 01/2019 Rady Naukowej dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja:

Akty prawne Politechniki Krakowskiej

Statut Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:


Regulaminy Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:

Regulaminy Studiów na PK

Akty prawne RP

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa z dnia 3 lipca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31grudnia 2018 r. w sprawie sposobu podziału środków finansowych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top