O Wydziale

Wydział Informatyki i Telekomunikacji został powołany z dniem 1-go stycznia 1999 roku Zarządzeniem Rektora PK jako Wydział Fizyki Technicznej i Komputerowej. Obecną formę przyjął 1-go października 2019 roku zgodnie z Uchwałą Senatu PK.

Kształcenie na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia społeczno-gospodarczego, w szczególności tych firm i organizacji, które poszukują na rynku pracy informatyków i matematyków, funkcjonujących blisko rzeczywistych problemów, biorąc udział w tworzeniu profesjonalnych rozwiązań w obszarach projektowania, produkcji oraz zarządzania. Na każdym z prowadzonych kierunków kluczową rolę w procesie nauczania odgrywa warsztat informatyczny.

Studenci zdobywają kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianych informatycznych i matematycznych podstaw współczesnej techniki. Są dobrze przygotowani do komputerowego modelowania zjawisk występujących w przyrodzie i społeczeństwie. Łatwo odnajdują się w firmach konsultingowych, przemysłowych, produkcyjnych, jak również w instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych i działach IT przedsiębiorstw różnych gałęzi gospodarki. Najzdolniejsi studenci mają możliwość otrzymania stypendiów do krajów Unii Europejskiej w ramach programów LLP–Erasmus i IT-PRO. 

Studia informatyki i matematyki  prowadzone są przez kadrę aktywnie uczestniczącą w badaniach naukowych w tych dyscyplinach. Studia są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Absolwenci o aspiracjach naukowych podejmują współprace z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie, Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN w Genewie, lub innymi instytucjami badawczymi.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Scroll to Top