Komunikat Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w sprawie organizacji zajęć w dniu 02.01.2024

Uprzejmie informuję, że zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych prowadzone na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji w dniu 02.01.2024 (wtorek) zostaną zrealizowane w formie zdalnej. W przypadku braku możliwości realizacji zajęć zgodnie z rozkładem, dopuszcza się realizację wspomnianych zajęć w innym ustalonym wspólnie ze Studentami terminie.