Konkurs „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Ogłoszenie o konkursie
w ramach projektu MNiSW pt. „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” (Działanie 01.05, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027)

Zapraszamy studentów i zespoły studenckie do udziału w konkursie, którego celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności oraz kreatywności poprzez uczestnictwo w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach.

Przedmiot postępowania

1. Przedmiotem konkursu jest wybór ofert studentów/studenckich zespołów projektowych, które będą realizowały cele projektu wsparcia.

2. Konkurs jest prowadzony w ramach projektu ogłoszonego przez Ministra Nauki w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności studentów” (Działanie 01.05, Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027).

Zakres wsparcia

Wsparcie finansowe może być przeznaczone na:

– Przygotowanie i uczestnictwo w międzynarodowych zawodach, konkursach, konferencjach.

– Zakup materiałów i usług (w tym szkolenia, wykraczające poza program studiów) niezbędnych do przygotowania do zawodów/konkursu/konferencji.

Cel i rezultaty projektu

Udział w projekcie pozwoli na:

– Potwierdzenie i poszerzenie teoretycznych i praktycznych umiejętności.

– Zwiększenie liczby studentów uczestniczących w różnych formach współzawodnictwa.

Jak zgłosić udział

1. Przygotuj ofertę zawierającą opis projektu, jego celów i planowanych działań.

2. Wyślij zgłoszenie wraz ze swoim CV (wzór w dokumentacji projektowej) na adres email: natalia.rylko@pk.edu.pl

3. W tytule wiadomości wpisz: „Konkurs – Zgłoszenie Studenckie”.

Termin nadsyłania zgłoszeń

Oferty należy przesyłać do 21.06.2024 r do godziny 12:00

 

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email: natalia.rylko@pk.edu.pl lub numerem telefonu: +48 606 347 487

Dołącz do konkursu i zdobądź szansę na rozwój swoich umiejętności i kompetencji! Czekamy na Twoje zgłoszenie!