WYDZIAŁ
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

Uwaga: Kandydaci studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka. Egzamin sprawdzający efekty uczenia osiągnięte na poziomie 6 PRK dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na 4-ro semestralne studia stacjonarne II stopnia na kierunku Informatyka odbędzie się w dniu 09.09.2019 o godz. 10.00 w sali 1/1 w budynku „Działowni” na kampusie przy ul. Warszawskiej 24.
Ważne : Kandydaci na studia na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
 
 
UWAGA: Studenci studiów niestacjonarnych
Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. 


 
Absolwentów kierunku Matematyka I stopnia,  broniących się w czerwcu 2019 informujemy że, dyplomy są gotowe do odbioru. Istnieje możliwość odbioru dokumentów w sierpniu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Dziekanatem. Nr kontaktowy: 126283157.
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24,
  31-155 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Administracja Wydziału: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska