Faculty of
Computer Science and Telecommunications

NEWS


Erasmus RSS Feeds

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2020/21
Studenci WFMiI zainteresowani wyjazdem na studia zagraniczne i praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2020/21 proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana WFMiI ds. Programu Erasmus
do dnia 21.02.2020r.
dr Margareta Wiciak, Katedra Matematyki Stosowanej, pokój 311/10
email: erasmusfmi@pk.edu.pl
Przy tworzeniu listy rankingowej będzie brana pod uwagę średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów, posiadane certyfikaty językowe oraz wynik egzaminu z wybranego języka obcego.
Więcej informacji na stronie
http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/

ZAPRASZAMY!

Dokumenty do pobrania:
zgloszenie, zgloszenie na praktykę

Dodatkowe informacje o programie IT Pro - dla studentów kierunku Informatyki - wyjazd w 7 semestrze
https://www.jamk.fi/en/JAMK-information/international/For-incoming-exchange-and-double-degree-students/Study-Programmes-and-Courses-offered-for-Exchange-and-Double-Degree-Students/itpro-programme/

Incoming Students

schedule for winter semester (16 October 2019)

Classrooms 135, 142, 143, 151 are located in the Institute of Informatics (building 10 on map2, first floor) 
Classroom 131 is located in the Institute of Telecomunications (building 11, Huston, on map 2, first floor)
Classroom 123 is located in the Institute of Economy (buliding 7 on map 2, second floor)
Classroom N is located in the building of Faculty of Architecture, next to the Dean's Office (building 6 on map 2, first floor)
Classroom F020, F112   is located in Podchorązych Campus  (building 2 on map 1)

Erasmus coordinator office:
Institute of Mathematics
room 311/10 (building 2 on map2, 3rd floor)

Dean's Office (Dziekanat) is located in the building of Faculty of Architecture and Faculty of Computer Science and Telecomunication (building 6 on map1), first floor, on the left-hand-side from the stairs

Erasmus main office - map 2, building no. 1

NTERNATIONAL RELATIONS OFFICE - map 2,building no.10 (building of the Faculty of Chemical Engineering and Technology (entrance from 44 Szlak Street)

Maps:
map1: download
map2: download

Studenci WIiT

Sekcja Erasmus Student Network Politechnika Krakowska, należąca do największej organizacji studenckiej w Europie, rekrutuje

Welcome at FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND TELECOMMUNICATIONS
 • ADDRESS
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEPHONES
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska