Faculty of
Computer Science and Telecommunications

NEWS


Erasmus RSS Feeds

INCOMING STUDENTS

The first/organizing meeting will take place on the 1st of March 2021, Monday, at 9:30
via Microsoft Teams Platform. All incoming students will received link with invitation. If not please contact Erasmus coordinator. You are welcome!

schedule for spring semester (5 March 2021)

Classrooms 135, 142, 143, 151 are located in the Institute of Informatics (building 10 on map2, first floor) 
Classroom 131 is located in the Institute of Telecomunications (building 11, Huston, on map 2, first floor)
Classroom 123 is located in the Institute of Economy (buliding 7 on map 2, second floor)
Classroom N is located in the building of Faculty of Architecture, next to the Dean's Office (building 6 on map 2, first floor)
Classroom F020, F112   is located in Podchorązych Campus  (building 2 on map 1)

Erasmus coordinator office:
Department of Mathematics
room 311/10 (building 2 on map2, 3rd floor)

Dean's Office (Dziekanat) is located in the building of Faculty of Architecture and Faculty of Computer Science and Telecomunication (building 6 on map1), first floor, on the left-hand-side from the stairs

Erasmus main office - map 2, building no. 1

NTERNATIONAL RELATIONS OFFICE - map 2,building no.10 (building of the Faculty of Chemical Engineering and Technology (entrance from 44 Szlak Street)

Maps:
map1: download
map2: 
download

 

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE

W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

 

Studenci WIiT zainteresowani wyjazdem na studia zagraniczne i praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2021/22 proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana WIiT ds. Programu Erasmus

do dnia 8.03.2020r.

dr Margareta Wiciak, Katedra Matematyki Stosowanej, pokój 311/10

email: erasmusfmi@pk.edu.pl

Przy tworzeniu listy rankingowej będzie brana pod uwagę średnia ocen z dwóch ostatnich semestrów, posiadane certyfikaty językowe oraz wynik egzaminu z wybranego języka obcego.

Więcej informacji na stronie 
http://erasmus.pk.edu.pl/info/studenci-wyjazd-na-studia/

 

 

ZAPRASZAMY!

Notice concerning the mode of teaching classes for partial studies students studying at the Faculty of Computer Science and Telecommunications during the fall semester 2020/21 as a part of the Erasmus students and partial studies students covered by bilateral agreements - download.

Studenci WIiT

Sekcja Erasmus Student Network Politechnika Krakowska, należąca do największej organizacji studenckiej w Europie, rekrutuje

Welcome at FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND TELECOMMUNICATIONS
 • ADDRESS
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska