Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

AKTUALNOŚCI


Subskrybuj Kanał RSS

W związku z wystąpieniem wyjątkowej sytuacji związanej z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii informuję o możliwości składania wniosków o zapomogę dla stydentów/doktorantów czytaj więcej.
Informujemy, że od dnia 06.04.2020 r.  do 14.04.2020 r. dziekanat WIiT wykonuje pracę zdalnie.  Kontakt z pracownikami dziekanatu jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adresy imienne pracowników  lub telefonicznie pod numerami wewnętrznymi pracowników w godzinach od 7:00 do 15:00.
Firma organizuje nabór na praktyki więcej informacji kliknij

Informujemy, że w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych na PK, przedłużeniu do dnia 26.04.2020 r. ulega termin uzupełnienia braków punktowych w ramach rejestracji na kolejny semestr z długiem kredytowym. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przedłużenia zawieszenia zajęć, termin ten również ulegnie stosownemu przesunięciu.
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 27 Rektora PK z dnia 20.03.2020 r. zostają przesunięte terminy wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.
 
Zarządzenie Nr 23 Rektora PK z dnia 11 marca 2020r. znak R.0201.29.2020 w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 pobierz
Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Wydziałowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z władzami Dziekańskimi informuje, że wszystkie planowane zebrania wyborcze zostają odwołane. Czytaj więcej

Politechnika Warszawska i Siemens Sp. z o.o. zapraszają naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia do udziału w Konkursie o Nagrodę Siemensa. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2020 r.

IT masters 
W ramach projektu  POWER (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) planowany jest cały cykl interesujących warsztatów i szkoleń dla studentów Politechnniki Krakowskiej. (pobierz)
Oferta stypendialna DAAD na rok akademicki 2020/2021  skierowana jest do studentów, absolwentów, doktorantów oraz naukowców z polskich uczelni. Szczegółowa oferta stypendialna, inne pomocne informacje oraz kontakt do DAAD w Warszawie znajduje się na stronie www.daad.pl
Dzięki uprzejmości Nokia Garage Wrocław udostępnione zostały dla studentów specjalnosci Teleinformatyka opracowania stanowiące nieocenioną pomoc dydaktyczną (materiały uzupełniające np. do przedmiotu Systemy telekomunikacji ruchomej). Zapraszamy do lektury ...
Ważne : studenci studiów niestacjonarnych 
Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Studiów student ma obowiązek terminowego wnoszenia opłat za studia lub usługi edukacyjne (Regulamin Studiów Wyższych na Politechnice Krakowskiej § 6 pkt. 9).
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEFONY
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska