Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Harmonogram dyżurów


Harmonogram dyżurów Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
 
W dniu 24 września 2019r. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna zakończyła działania związane z ustaleniem listy osób wpisanych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20. Tym samym zakończono pełnienie dyżurów telefonicznych i stacjonarnych prowadzonych przez cały czas trwania akcji rekrutacyjnej w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Począwszy od dnia 25 września ewentualne odwołania od decyzji WKR składać można w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w budynku Architektury (lewy parter) w pok. 4 na ręce Pani Karoliny Robotyckiej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy ponownie w styczniu 2020 roku - na stronach pojawią się informacje związane z akcją rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych II stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20. 
[Jerzy Jaworowski, 2019-09-24 17:39]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • TELEFONY
 • Dziekanat kontakt: dane kontaktowe
  Administracja Wydziału:
   12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska