Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Rada Społeczno - Gospodarcza


Na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK działa Rada Społeczno-Gospodarcza, której celem jest wspieranie rozwoju Wydziału w zakresie obejmującym badania naukowe, kształcenie oraz procesy organizacyjne, a także rozwój współpracy pomiędzy WIiT a podmiotami społeczno-gospodarczymi. Wspomniana Rada ma wpływ na kształtowanie się polityki wyboru partnerów ze środowiska społeczno-gospodarczego do realizowania zadań badawczych lub wdrożeniowych prowadzonych na WIiT, a w zakresie kształcenia na dostosowanie programów studiów tak, aby umiejętności absolwentów były zgodne z oczekiwaniami rynku pracy.
 
 

Regulamin Rady Społeczno - Gospodarczej w obszarze nauk informatycznych: pobierz
Regulamin Rady Społeczno - Gospodarczej w obszarze nauk matematycznych: pobierz
 

[Mieczysław Mucha, 2023-10-10 13:04]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska