WYDZIAŁ
INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Pomoc materialna


Informacje dotyczące pomocy materialnej udziela p. mgr Aneta Zielińska
tel. (12) 628-31-69
e-mail: aneta.zielinska@pk.edu.pl


Pomoc materialna dla studentów

Wzorem lat ubiegłych w roku akademickim 2019/20 studenci mogą ubiegać się  o pomoc finansową Uczelni. Pomoc ta udzielana jest  na wniosek studenta w formie :

- stypendium socjalngo (dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych) z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

-  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

- stypendium rektora dla najlepszych studentów,

- zapomogi.

 

Szczegółowa informacja dotycząca zasad występowania z wnioskiem  o udzielenie pomocy materialnej oraz obowiązujących zasad jej przydzielania znajduje się w serwisie Uczelni pod adresem www.pk.edu.pl

[Mieczysław Mucha, 2019-08-21 16:45]

Komisję stypendialną tworzą następujące osoby:

Oliwia Gruewa - przewodnicząca

Otylia Leśniak - wiceprzewodnicząca

Katarzyna Olender - członek WKS

Grzegorz Moś - członek WKS

Bartosz Dutka - członek WKS

Aneta Zielińska – Pracownik Dziekanatu

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:34]

Informacje dotyczące stypendium socjalnego znajdują się w writualnym dziekanacie: ehms

[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:34]
[Mieczysław Mucha, 2019-06-11 19:35]
STUDENCI
Ankiety PK
Koła Naukowe
Inne studenckie koła naukowe PK
Koło Naukowe Informatyków Politechniki Krakowskiej
Studenckie Koło Naukowe Grafiki Komputerowej Visgraph
Studenckie Koło Naukowe Matematyków
Microsoft Imagine Premium
Na studiach
Dyplomy, egzamin dyplomowy
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Organizacja Roku Akademickiego
Praktyki studenckie
Rozkłady zajęć
Pod opieką
Opiekunowie kierunków i specjalności
Pełnomocnicy Dziekana
Samorząd
Aktualności
Samorząd Studencki WIiT PK - Facebook
Sprawy socjalne
Domy studenckie
System stypendialny
W Dziekanacie
Godziny przyjęć Dziekanatu
Opłaty podczas studiów
Regulaminy i druki
Wirtualny dziekanat
Zawód i praca
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24,
  31-155 Kraków, Polska

 • TELEFONY
 • Kierownik Dziekanatu: 12 628 31 56
  Administracja Wydziału: 12 628 31 52
  Biuro Dziekana: 12 628 31 58

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska