Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

PraktykiZaliczenie praktyki zawodowej na podstawie posiadanego doświadczenia

Zgodnie z § 12a ust. 3 i 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki" (link) od 1 października 2023 r., na udokumentowany wniosek studenta, opiekun praktyk na wydziale PK może zaliczyć studentowi na poczet praktyki zawodowej czynności wykonane przez studenta, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu, wolontariatu lub projektu badawczego, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyki zawodowej i jeżeli zostały zrealizowane w czasie trwania studiów studenta na określonym kierunku, poziomie i profilu. Student składa wniosek nie później niż siedem dni przed terminem zaliczenie semestru, w którym, zgodnie z programem studiów, odbywana jest praktyka zawodowa. Termin zaliczenia semestru określony jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego lub w komunikacie dziekana w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów (link). Opiekun praktyk na wydziale PK rozpatruje wniosek w terminie siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Wniosek dla kierunku Informatyka: pobierz

Wniosek dla kierunku Matematyka: pobierz

Wniosek dla kierunku Matematyka Stosowana, studia I stopnia: pobierz
[Daniel Grzonka, 2023-10-02 22:35]
Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych

Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia na Politechnice Krakowskiej - obowiązuje wszystkie kierunki (zgodnie z uchwałą KW z dn. 15.02.2023 procedura została rozszerzona na kierunki o profilu praktycznym). Procedurę stosuje się w przypadku, gdy Student nie wnioskuje o zaliczenie praktyki na podstawie doświadczenia zawodowego.


Wymagane dokumenty

Kierunek Informatyka, studia I stopnia

Ramowy program praktyk na kierunku Informatyka

Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową
 
Załącznik nr 3 - Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej
  
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej

Wniosek o awans - kierunek Informatyka


Kierunek Matematyka, studia I stopnia

Ramowy program praktyk na kierunkach Matematyka i Matematyka Stosowana

Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową
 
Załącznik nr 3 - Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej
  
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej

Wniosek o awans - kierunek Matematyka


Kierunek Matematyka Stosowana, studia I stopnia

Ramowy program praktyk na kierunkach Matematyka Stosowana i Matematyka

Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o przyjęcie przez podmiot zewnętrzny na studencką praktykę zawodową
 
Załącznik nr 3 - Porozumienie dotyczące organizacji studenckiej praktyki zawodowej
  
Załącznik nr 5 - Zaświadczenie o realizacji studenckiej praktyki zawodowej
 
Załącznik nr 6 - Sprawozdanie z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej

Wniosek o awans - kierunek Matematyka Stosowana
 
[Daniel Grzonka, 2023-10-02 22:34]
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk w obszarze nauk informatycznych jest Pan dr inż. Piotr Łabędź
Pełnomocnikiem Dziekana ds. praktyk w obszarze nauk matematycznych jest Pan dr Krzysztof Wesołowski
[Daniel Grzonka, 2023-02-17 19:16]
[Mieczysław Mucha, 2018-06-28 09:34]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska