Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Opłaty podczas studiów


UWAGA STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ORAZ STACJONARNYCH!!!

 1. Prośbę o wystawienie faktur za wpłaty przelewem (za zajęcia dydaktyczne, powtarzanie semestru, powtarzanie przedmiotu itp.) należy składać najpóźniej do 7 dni od daty dokonania wpłaty na konto.
 2. Wszystkie wpłaty (czesne, powtarzanie przedmiotu, powtarzanie semestru, anulowanie skreślenie, opłata za dyplom itp.) należy dokonywać na własne konto wirtualne.
 3. Terminy składania wniosków o zwolnienie w całości lub w części z opłat za usługi edukacyjne -> LINK

ZARZĄDZENIE NR 23 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 maja 2019 r. znak R.0201.31.2019, w sprawie Zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia studentów Politechniki Krakowskiej będących obywatelami polskimi.

[Dariusz Żelasko, 2021-02-18 22:50]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska