Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Cyberbezpieczeństwo


Kierunek: Informatyka
 
Specjalność: Cyberbezpieczeństwo
 
Celem kształcenia na specjalności Cyberbezpieczeństwo jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w obszarach związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. Kierunek jest silnie powiązany z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Specjaliści ds. Cyberbezpieczeństwa są obecnie w czołówce najbardziej pożądanych zawodów zarówno w kraju jak i na świecie. Absolwent specjalności przygotowany jest do podjęcia pracy w wielu podmiotach gospodarczych każdej branży mającej styczność z cyberprzestrzenią jak również w sektorze rządowym.
 
Program specjalności kształtowany był z udziałem zarówno doświadczonej kadry badawczo-dydaktycznej, jak również otoczeniem biznesowym, które miało znaczący wpływ na nauczane przedmioty.
 
Absolwent w czasie studiów uzyska szerokie kompetencje w dziedzinie informatyki i telekomunikacji, a także aspektach prawnych i organizacyjnych, z naciskiem na pogłębioną wiedzę w zakresie:
● Zarządzania strategicznego firmą, w kontekście zagrożeń cyberbezpieczeństwa i wymogów ochrony danych,
● Bezpieczeństwa aplikacji internetowych,  systemów komputerowych, aplikacji mobilnych oraz przemysłowych systemów transmisji danych,
● Bezpieczeństwa w sieciach telekomunikacyjnych i analizy ruchu sieciowego,
● Bezpieczeństwa chmur obliczeniowych oraz przetwarzania i ochrony danych typu Big Data,
● Metod obliczeń kwantowych oraz kodowania algebraicznego,
● Zaawansowanych techniki kryptografii i kryptoanalizy.
 
 
Uzyskane kompetencje pozwolą absolwentowi na:
● Umiejętne użycie najnowszych technologii i wiedzy dotyczącej zabezpieczania wielu środowisk cyfrowego przetwarzania danych;
● Skuteczną ocenę  zabezpieczeń systemów w zakresie zgodności z aktualnymi aktami prawnymi oraz normami międzynarodowymi ;
● Umiejętność zastosowania metod wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, stosowania odpowiednich narzędzi w celu prewencji najczęściej występujących zagrożeń bezpieczeństwa na urządzeniach mobilnych, serwerach, sieciach komputerowych, centrach danych, chmurach obliczeniowych, systemach rozproszonych i Internecie rzeczy;
● Obsługę sieci  teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa przesyłu danych;
● Użycie zaawansowanych  techniki kryptograficznych zabezpieczeń, w tym algorytmów uwierzytelniających, autoryzacyjnych i szyfrujących;
● Umiejętność własnoręcznej implementacji  zaawansowanych algorytmów służących do bezpiecznego  przesyłania i przechowywania danych;
● Współpracę w ramach  zespołu składającego się z ekspertów w wyżej wymienionych obszarach wiedzy.
 
Nowa specjalność będzie wspierana przez podmioty zewnętrzne istotne dla rozwoju dyscypliny w skali krajowej i międzynarodowej,  długoletnich partnerów Wydziału zatrudniających absolwentów  kierunku Informatyka. Absolwent kierunku będzie miał doświadczenie we współpracy  z kilkoma podmiotami zewnętrznymi,  reprezentującymi praktyczną wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa.  
 
Dodatkowo,  w Instytucie Informatyki powstał zespół naukowy zajmujący się zagadnieniami cyberbezpieczeństwa w chmurach i gridach obliczeniowych oraz kryptografią, a członkowie tego zespołu to autorzy publikacji naukowych w czasopismach rangi światowej, beneficjenci projektów europejskich z tego zakresu, członkowie międzynarodowych zespołów ewaluacyjnych z programach grantowych.  W ramach prowadzonych zajęć, studenci będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w zakresie studiowanych treści i najnowszymi osiągnięciami naukowymi w tym zakresie.

Opiekun specjalności: dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK

[Daniel Grzonka, 2023-01-15 20:40]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska