Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Współpraca - Katedra Matematyki StosowanejW dniu 28.11.2022r odbyło się spotkanie przedstawicieli katedry matematyki stosowanej z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego w sprawie ustalenia obszarów dalszej współpracy, w tym zawiązania Rady Społeczno-Gospodarczej w zakresie nauk matematycznych.

Ze strony otoczenia społeczno-gospodarczego w spotkaniu uczestniczyło 7 firm, w tym 4 nowe firmy, z którymi Katedra Matematyki Stosowanej jeszcze nie podpisała umowy o współpracy. Ze strony Politechniki Krakowskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz Wydziału, Katedry, opiekunowie kierunków studiów realizowanych w ramach Katedry, przedstawiciel studentów oraz Pełnomocnicy Dziekana WIiT ds. kontaktów z firmami oraz ds. praktyk. Najważniejszymi tematami, poruszanymi w czasie spotkania, były :

1.    Omówienie wniosku o uruchomienie studiów II st. Matematyka Stosowana, kier. Praktyczny, ze szczególnym wskazaniem na potrzebę zebrania opinii o projekcie/wybranych przedmiotach/etc. 

2.    Omówienie zapotrzebowania oraz harmonogramu prac przy realizacji praktyk dla studentów I st. Kierunku Matematyka Stosowana.

3.    Omówienie zakresu działalności oraz planów powstania Rady Społeczno-Gospodarczej dla kierunków matematycznych.

4.    Określenie planów współpracy w najbliższej perspektywie czasowej. 

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze, wszyscy uczestnicy jednogłośnie wyraziły chęć dalszej współpracy. Najbliższym zadaniem dla przedstawicieli firm będzie wystosowanie opinii na temat przedmiotów, które zostały przez nich wytypowane do oceny.

Dziękuję wszystkim osobom, które włożyły wysiłek w zorganizowanie tego spotkania, w tym pracowniczkom naszego sekretariatu oraz zapraszam wszystkie osoby chętne do włączenia się we wspólne działania w obszarze współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 


[Dariusz Żelasko, 2022-12-06 11:03]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska