Wydział
Informatyki i Telekomunikacji

Data Science
 

Kierunek: Informatyka

Specjalność: Data Science

 

Program studiów na specjalności Data Science zorientowany jest na przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w grupie największych podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorstw globalnych lub ogólnokrajowych dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną służącą między innymi do gromadzenia informacji oraz przetwarzających i analizujących zgromadzone informacje w celu skutecznego prowadzenia działalności biznesowej. Absolwenci specjalności mogą z równym powodzeniem podejmować pracę w firmach sektora MSP na stanowiskach związanych z systemami gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych.

 

Program specjalności kształtowany był z udziałem zarówno doświadczonej kadry naukowo dydaktycznej, jak również ludzi bezpośrednio związanych zawodowo z gospodarką narodową, co zapewniło dopasowanie wymagań i standardów nauczania w zakresie kształcenia do oczekiwań i postulatów rynku pracy, zarówno w chwili obecnej, jak i w perspektywie najbliższych lat.

 

Fundamentalnym celem kształcenia na specjalności Data Science jest ukształtowanie absolwenta gotowego bezpośrednio po ukończeniu studiów do podjęcia próby samodzielnego działania w każdym z kluczowych obszarów informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:

● statystyki i probabilistyki,

● akwizycji i przetwarzania danych,

● analizy danych multimedialnych,

● metod eksploracji danych i metod uczenia maszynowego,

● statystycznych metod analizy dużych zbiorów danych,

● zaawansowanych metod statystycznych i obliczeniowych z wykorzystaniem

● symbolicznych języków programowania (R, Python, Matlab, Mathematica, SAS).

 

Istotnym elementem umożliwiającym z jednej strony realizację sformułowanych wyżej celów kształcenia, z drugiej zaś zapewniającym niezbędną elastyczność w zakresie ciągłego dostosowywania sylwetki absolwenta do szybko zmieniających się warunków i oczekiwań rynku pracy stanowią przedmioty obieralne. Otwarta formuła kształcenia umożliwiająca w ramach tej grupy zajęć indywidualne kształtowanie kolejnych roczników absolwentów specjalności Data Science umożliwia utrzymanie właściwego dystansu i nadążanie za szybko zmieniającym się światem nowych technologii, w szczególności technologii związanych z analityką danych.

 

Więcej informacji - dr inż. Wojciech Książek


[Mieczysław Mucha, 2023-09-29 08:14]
 • ADRES
 • Siedziba (mapa): 
  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Polska
  Wydział Architektury (lewy parter)

 • COPYRIGHT
 • Wszystkie prawa zastrzeżone
  Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  Politechnika Krakowska